Affärsplan

Hållbarhet – en fråga för styrelsen

Just nu, när rapporterna om mutor, miljöskandaler, fruktansvärda arbetsförhållande etc står som spön i backen, blir det tydligt varför hållbarhet är en viktig fråga för företagen. En fråga som inte bara handlar om krishantering utan om långsiktig överlevnad.

Det är lätt att göra kopplingen till miljöfrågor, men hållbarhet är så mycket mer. Regeringens definition på hållbart företagande inkluderar:

1. Miljö

2. Mångfald

3. Jämställdhet

4. Arbetsvillkor

5. Affärsetik

6. Antikorruption

7. Mänskliga rättigheter

De har gett ut en informationsfolder kring hållbarhet som kan vara bra att läsa. Den kommer i alla fall ligga överst på mitt nattduksbord ikväll.

Jag tycker att de mediagranskningar som resulterat i allvarliga kriser för stora (”fina”) verksamheter som Telia, Ericsson, våra klädföretag osv visar hur viktig hållbarhetsfrågan är. Att prata om överlevnad är inte att överdramatisera, det är ett faktum.

Hållbarhet är inte en intressefråga, utan en betydande fråga om risk och affärsnytta. Det borde intressera varje styrelse i det här landet. Att inte ha det som en ständig fråga på styrelseagendan, och ett område som riskbedöms och kontinuerligt följs upp,  är ett generalfel.

Frågan är vilken bransch och vilket företag kommer att krisa nästa gång? Kanske blomster-branschen, med alla sina odlingsgifter?

Har du något stalltips?

 

PS Jag träffade ett spännande företag häromdagen, Beadifference, som en vän till mig har startat. Det är ett konsultföretag med fokus på de här frågorna. Helt ensamma inom området, vad jag kan se.  Tack för inspiration, Charlotta! DS

Annonser

Varför blir inte strategierna förverkligade?

Många gånger blir strategidokument och vägvalsbeslut tagna under affärsplaneprocessen liggande i en skrivbordslåda (eller kanske snarare i en servermapp numera). Man fortsätter ute i organisationen med ”business as usual” och vardagen blir inte speciellt påverkad av det strategiska arbetet som lagt ner. Känner du kanske igen dig i det här?

Varför är det så? En som tydligen funderat en del på det, och generöst delar med sig är Thomas Barregren, grundare av Kntnt. Det har han skrivit väldigt överskådligt och enkelt om här, på företagets blogg. Och även om inlägget (och företaget) handlar om Content Marketing i första hand, så tycker jag att tänket är applicerbart på all typ av strategier.

Det handlar om att man behöver överbrygga det hålrum som blir mellan strategiska planer och vardagsplaner/rutiner med det som Thomas kallar operativa planer. De som beskriver hur man ska arbeta mer konkret, inom olika områden och funktioner, i företaget. Taktiken som jag nämnde i inlägget igår.

Jag gillar det här.

(Låt dig inte avskräckas av att inledningen av inlägget är lite specifikt för webb/marknadsföring, längre ner lyfter han diskussionen till det strategiska perspektivet.)