Krigsföring

Strategi

Ordet strategi är ett av de där uttjatade och misshandlade orden, som används till både ditt och datt. Ofta för sådant som vi anser vara affärskritiskt, eller avgörande ur något annat perspektiv. Eller bara att något är genomtänkt och planerat och som motsats till impulsivt.

Det har ju egentligen en ganska konkret och entydig betydelse. Enligt SAOL detta: konsten, eller metoden, att föra krig; välplanerat tillvägagångssätt.

Den klassiska strategins uppgift är enligt Wikipedia:

  • att sammansätta armén för kriget
  • att välja utgångspunkt (operationsbas) och mål (operationsföremål) för krigsrörelserna
  • att bereda krigsskådeplatsen, där det låter sig göra
  • att samla armén eller, såsom det även kallas, verkställa den strategiska uppmarschen
  • att leda rörelserna och att bestämma när och var striden skall föras
  • att på rätt sätt använda de vunna segrarna eller begränsa följderna av nederlag
  • det vill säga
  • att leda kriget.

Som gammal framfab:are så känner jag mig hemma i den här terminologin. Vår general, Jonas Birgersson, älskade krigshistoria och förklarade mycket av sin syn på vår verksamhet i krigsinspirerade liknelser.

En enklare förklaring är att en strategi är vägen att nå målen, och ska beskriva de vägval man planerar att göra för att säkra överlevnad och nå framgång.

Taktik hänger ju ihop med strategi och betyder,  i SAOLs definition, tillvägagångssätt; konsten att effektivt använda stridskrafter.

Jag har märkt att det ofta är svårt att skilja på strategi och taktik. Wikipedia beskriver det så här:  taktik är konsten att vinna ett slag, strategi är konsten att vinna ett krig.

Min tolkning är att det handlar om omfattning, både ur en tidsaspekt och ur nivåaspekt. Strategi är mer långsiktigt och spänner över en större helhet. Taktik är ett kortare perspektiv, med mer fördjupningar och detaljer.

För att översätta det här i affärssammanhang, och mer specifikt i affärsplanen, så tänker jag att strategi och taktik inramas på ena sidan av visionen och på andra sidan av handlingar i form av handlingsplanerna. Men mer om det i ett kommande inlägg.

PS Nämnde Jonas sa också till mig en gång, att han liknade framfab vid en bil som körde på motorvägen i hundra knyck, mitt i mörka natten, utan några lampor påslagna. Det var ju mer rätt än jag vid den punkten hade lust att inse. DS

Annonser